trygghetforutvekslingseleven.com
Språkreise: Trusler, overvåking, stalking
E.M. skriver Då eg var med Aspect i England var eg hos ein mildt sagt autoritær familie som truga med vald om vi ikkje gjorde som dei sa, og som no, ti år etter framleis fotfølgar meg. Dei har søkt…