trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Bytte familie, bli kastet ut
E.M. skriver Då eg var med AFS i Costa Rica var eg hos ein familie som ikkje visste at eg kom, sonen i familien hadde søkt om vertssøsken for å lere engelsk. Då eg ikkje ville vere gratislerar for…