trygghetforutvekslingseleven.com
Norske utvekslingsorganisasjoner og andre utvekslingsmuligheter
De enkelte videregående skolene og fylkeskommuner faller innunder Lånekassens punkt om samarbeidende skoler. Tilskudd til ulike utvekslingsprogrammer 2015. A+ World Academy Helårs 3-årig internatsk…