trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Vaskehjelp, ingen hjelp, fratatt elektronikk
I.C.A skriver: Skummelt å lese at andre har hatt lignende opplevelser. Jeg dro selv til USA med EF i 2009 og havnet hos en familie med store ekteskapsproblemer og som behandlet med som en vaskehj…