trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Bytte familie, lite mat, overfylt
av M Berland (innskutte reguleringer red. anm.) Jeg hadde allerede i april 06 bestemt meg for at jeg ville reise til USA for å gå Vg2 der skoleåret 07/08. Etter å ha lest om EF tenkte jeg at dette …