trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Religionspress, mobbing, ingen hjelp
Hele historien kan dere få på bloggen til utvekslingseleven. Dette er en komprimert versjon forfattet av meg. Alle feil mine. Når det gjelder dårlige erfaringer som utvekslingselev, er disse blant …