trygghetforutvekslingseleven.com
Problemer: Truet med pistol, måtte skrive under på erklæring før hun fikk reise hjem
Kvinneguiden 1 / Kvinneguiden 2: V.H. skriver: «Jeg tror enkelte organisasjoner er verre enn andre, og er årsak til problemene. De tar ikke seriøst det å finne gode vertsfamilier, de bare ser…