trygghetforutvekslingseleven.com
EF Foundation for Foreign Study: «Agreement»
Her er en versjon av en oppførselskontrakt fra EF. Dette gjelder en elev som dro til USA 2006. Eleven har tydeligvis blitt flyttet til et nytt hjem. EF påstår at avtalen gjelder selv om eleven ikke…