trygghetforutvekslingseleven.com
Problemer: Bytte familie, dop, overfylt, lite mat, helseproblemer, interessekonflikt
Her har vi enda en bytte-familie historie, denne gangen fra England. Det er jo bare å forvente at det kan bli familiebytting. Kjemi og sånt er ikke så lett å forutsi. Men det er enkelte ting repres…