trygghetforutvekslingseleven.com
USA: Reguleringer kan føre til dårlige vertshjem
Det finnes mange grunner til at utvekslingselever våre havner i dårlige familier i USA. En av disse årsakene er byråkratisk og muligens unik for USA. Den enkelte utvekslingsorganisasjon i USA får …