trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Bytte familie, religonspress, beskyldninger
(red.anm: Tvillinger som sendes til hvert sitt sted og begge må slite. Det som handler om forfatteren er i sort, tvillingen i lilla): 01.08.2005 – Flyet til Detroit og de andre plassene ble f…