trygghetforutvekslingseleven.com
Forlik?
M.H. skriver: Skriv notater om alle negative opplevelser, kontraster på hva dem lover, men ikke holder… Kvitteringer på hva dere har betalt. Gå til advokat med dette… Og om dere har kom…