trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Truet med å bli sendt hjem om familien kontaktes
L.R. skriver: Dette er begynnelsen på det værste året i mitt liv!! Jeg satt alene i huset hele første helga jeg kom hit uten en lyd fra familien. Jeg følte meg så alene og forlatt i et ukjent land…