trygghetforutvekslingseleven.com
Utvekslingsorganisasjonen: High placers
De fleste utvekslingsorganisasjonene har et belønningssystem for representantene sine. Et av dem er å betale representanten et visst beløp for hver utvekslingselev de klarer å skaffe et hjem til. U…