trygghetforutvekslingseleven.com
Vanlige problemer: Bytte familie, nabolagets skrekk
P.E. skriver: Jeg dro også høsten 2007 og hadde en kort negativ opplevelse. Heldigvis ikke så gale som jeg har hørt og lest om her. Men det var likevel gale nok til at jeg reagerte og handlet med é…