trygghetforutvekslingseleven.com
Problemer: Bytte familie, dyreavføring, lite mat
Aftenposten skriver i 2012 en artikkel om Espen Hansens historie i USA. Journalist Elisabeth Randsborg skriver som følger: Det første han husker, er lukten. Lukten av møkk og avfall. Av hunder, som…