trygghetforutvekslingseleven.com
Problemer: Bytte familie, stoffmisbruk, psykiske problemer, ingen hjelp
Jeg var på utveksling med EF i California høsten 2007 og hadde også problemer med den første vertsfamilien min. Familien var veldig spesiell, men jeg hadde vondt av den hjemmeværende vertsmoren min…