trygghetforutvekslingseleven.com
Problemer: Seksuelle overgrep, beh. som au pair, ingen hjelp
Jeg reiste til Italia gjennom AFS året 1980/1981 og opplevde mye av det samme som EF studentene opplever i dag. Familien jeg bodde hos hadde veldig god økonomi, men jeg ble utsatt for ubehagelige s…