truyen.thuvienbao.com
Slytherin Ma Chú Vương Tử - ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao
Lấy ác ma tên gọi cổ lão ma pháp gia tộc.Mặc dù là ở Muggle thế giới cũng từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết gia tộc truyền nhân. So với Harry Potter lớn tuổi cấp một, thật là ma pháp giới công nhận thiên tài tuyệt thế.