truyen.thuvienbao.com
Quỷ Bí Chi Chủ - ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao
Trong cơn thủy triều của hơi nước và máy móc, ai có thể chạm đến phi phàm? Trong màn sương mờ của lịch sử cùng hắc ám, là ai nói bên tai? Ta tỉnh lại từ trong quỷ bí, mở mắt trông thấy thế giới này: Súng ống, đại pháo,...