trungquan710.com
Cài đặt SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01
Để làm quen với NetWeaver Application Server và ngôn ngữ ABAP, ta có thể download SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition về cài đặt trên máy ảo để sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặ…