trollbinde.no
Mi barndomsjul
Med dikt av Finn Sandum og illustrasjoner av Inger Synnøve Killi