trollbinde.no
Skilt om gruvedriften på Hjerkinn — Trollbinde
Vi fikk lage skilt for Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn om gruvedriften på Tverrfjellet.