triunfodisablika.wordpress.com
Sto’i Tembla p’e Regimen di Makambanan
morto hansha pa makamba ta pasa pa historia na momentu ku ta gara e energia ku sabiduria di kompronde e inhustisia historiko i derota e sistema di kolonisashon ulandes ku ta e rais dje situashon de…