trippie.ninja
Музей на социалистическото изкуство и комунистически тур на София - Trippie Ninja
един доста непопулярен и сравнително нов музей (отворил е врати на 19 септември 2011) - този на социалистическото изкуство и комунистическия тур на София