trinewester.com
States of Matter
Text (in Norwegian) by Andre Gali ‘States of Matter’ Anita Hanch-Hansens abstrakte keramikkskulpturer og Trine Westers hybride former av readymades, digitale reproduksjoner og materialfragmen…