triethocduongpho.net
Đổ cho thiên hạ cái lỗi của mình
(1116 chữ, 4.5 phút đọc) Số người bạn đổ lỗi lên đầu sẽ tỷ lệ thuận với những sự tiêu cực mà bạn phải hứng chịu.