triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Chúng ta có thể chữa lành những tổn thương?
Liệu một trải nghiệm thật rực rỡ, thật màu nhiệm, thật kinh ngạc và đẹp đẽ, có thể giống như một dạng PTSD (hậu chấn tâm lý) đảo ngược?