triethocduongpho.net
Muốn có bạn, đừng sợ mất bạn
(970 chữ, 4 phút đọc) Nếu thế giới xung quanh giãy đạp, phán xét, chửi rủa, quay lưng chống lại bạn thì đó chỉ đơn giản là dấu hiệu bạn và họ không thuộc về nhau. Ép dầu ép mỡ chứ không ép duyên.…