triethocduongpho.net
Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng
(1889 chữ, 7.5 phút đọc) Ở đây chẳng hề có chuyện gì liên quan đến con người, văn hóa hay truyền thống cả, tất cả là vấn đề về năng lượng.