triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Ngồi thiền có lợi ích gì không dựa theo khoa học?
“Thiền định là sự khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời luôn hiện đến vào khoảnh khắc hiện tại.” — Alan Watts