triethocduongpho.net
Muốn bay lên thì phải bỏ 6 đống c*t này ở lại
(1930 chữ, 8 phút đọc) Lòng ta càng khao khát được “bay lên” khi ta càng lún sâu vào những đống phân cuộc đời.