triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Ý nghĩa bí mật đằng sau biểu tượng Âm Dương
“Đạo giáo dạy rằng có một quyền năng trong vũ trụ. Nó cao hơn, sâu hơn và thật hơn bất kỳ lực nào khác. Họ gọi nó là Đạo – có nghĩa là con đường.”…