triethocduongpho.net
Cuộc đời này có toàn một màu hồng?
(1089 chữ, 4 phút đọc) Tôi tin rằng đến một ngày nào đó khi ta có thể “hồng hóa” được mọi hoàn cảnh thì ta sẽ nhận ra rằng thế gian này thực sự xinh đẹp và rực rỡ hơn rất nhiều so với những gì mà t…