triethocduongpho.net
[Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, tập 1: Thật là kỳ cục!
(2440 chữ, 10 phút đọc) “Thuốc lào như những ngôi sao. Ngôi sao lấp lánh hao hao giống bò. Con bò lại giống lò xo. Lò xo y hệt con cò trắng bay…”