triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Cây cối nói chuyện với nhau bằng cách nào?
Cây cối không phải là những sinh vật vô tri vô giác vô hồn. Toàn bộ khu rừng tương tác với nhau như một cơ thể có ý thức và có trí khôn.