triethocduongpho.net
Các chứng rối loạn tâm lý, thiền định và lời giải đáp “Ta là ai?”
(2633 chữ, 11 phút đọc) Thiền đã đưa tôi đi qua tất cả những trạng thái tâm lý kể trên, hay nói cách khác là khi tôi ở trong thiền, các biến động kia càng chuyển hóa nhanh chóng cho đến khi chạm đi…