triethocduongpho.net
7 điều đàn ông KHÔNG thích ở phụ nữ
(2712 chữ, 11 phút đọc) Đàn ông thích trở thành trụ cột gia đình, thích là điểm nương tựa vững chãi cho người phụ nữ anh ta thương yêu. Nhưng như thế không có nghĩa là người đàn bà cho phép mình tr…