triethocduongpho.net
Sống thử: Nên hay không nên?
(1936 chữ, 8 phút đọc) Có người nói rằng nếu không có những nguyên tắc như vậy thì xã hội này cũng sớm loạn: Gặp nhau là chịch, yêu cưới trăm chục người, gái trai già trẻ lớn bé sống vô trách nhiệm…