triethocduongpho.net
Bạn luôn sùng bái thần tượng vì không biết giá trị của mình
(967 chữ, 4 phút đọc) Thần tượng là không cần đến. Thần tượng phải được chết, bởi chỉ khi chết đi họ mới có thể tạo ra những tác phẩm mới.