triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Giữ lòng tin – Terence McKenna
“Nó là một cách để tạo ra một thế giới mới, có Đạo tính, nữ tính, vô âu lo, và trong sự mong chờ lớn về những giai đoạn hoàn thiện xa hơn trong tương lai. Đó là nơi sự huyền bí, vật thể siêu…