triethocduongpho.net
NOFAP – Con đường đi đến Chân Thiện Mĩ
(1605 chữ, 6.5 phút đọc) Khi nofap một thời gian dù ở level nào, mức năng lượng của một người cũng sẽ được nâng cao, hay mình gọi là phục hồi trạng thái khởi thủy – tức là trở về sinh lực dồi dào n…