triethocduongpho.net
Tôi quá lười để phản ứng
(1116 chữ, 4.5 phút đọc) Trong sự an nhàn của tâm hồn và thư thả của đầu óc, tôi dần nhận ra rằng khi mình “chơi lầy” với cả thế giới thì cả thế giới lại bắt đầu chơi đẹp với mình.…