triethocduongpho.net
Yêu nghệ sĩ khó hay dễ?
(1094 chữ, 4 phút đọc) Nếu đã yêu một người nghệ sĩ thì hãy yêu luôn cả tác phẩm của họ, thấu hiểu sự sáng tạo của họ. Nó xảy ra bất chợt, bất thường và bất cứ nơi đâu.…