triethocduongpho.net
Sống thảnh thơi làm đứa ngu hay đánh đu theo thế giới?
(543 chữ, 2 phút đọc) Hoặc tôi chọn làm một đứa ngu đần lười biếng và sống thoải mái. Hoặc tôi nỗ lực chạy theo thế giới và sống trong những đống rắc rối hỗn loạn.…