triethocduongpho.net
Ngã vào vòng tay cuộc đời
(939 chữ, 4 phút đọc) Nếu muốn nhận biết ai, bạn hãy nhìn vào hành động của họ. Đó mới là nơi bản thể người đó cư ngụ, nơi những bí ẩn của tâm hồn được phơi bày, nơi họ trần truồng với thế giới.…