triethocduongpho.net
Dư luận có thật sự đáng sợ?
(1033 chữ, 4 phút đọc) – Mày là đồ con lợn! – Ừ, làm lợn cũng không tệ.