triethocduongpho.net
Thống kê tương tác – Nội dung top tháng 2, 2019
“Một người phải đủ Lớn để có thể chấp nhận lỗi lầm của hắn, đủ Khôn để được lợi từ nó, và đủ Mạnh để sửa chữa nó.” — John C. Maxwell…