triethocduongpho.net
[THĐP Review] Trải nghiệm thiền nổi với bể cô lập giác quan (float tank)
(2237 chữ, 9 phút đọc) Khi float, chỉ cần một suy nghĩ xuất hiện cũng được phản ánh rõ ràng. Sẽ có những làn sóng siêu nhỏ lan truyền trong bể, đập vào thành bể và dội lại lên làn da.…