triethocduongpho.net
Các bạn hỏi khi nào tôi mới ổn định?
(678 chữ, 3 phút đọc) Ổn định của tôi là không bị sóng biển quật ngã. Ổn định của bạn là đánh bắt được nhiều cá và giàu to.